Xã hội
Vật lý lớp 12: Mỗi quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc và lực trong dao động điều hoà (13h30 ngày 22/5/2020)