Xã hội
Bệnh viện đầu tiên tại Đông Nam Á thành công với phương pháp đốt u phổ bằng vi sóng