Xã hội
Nghệ nhân Nguyễn Văn Trúc - người thổi hồn vào tượng Phật