Xã hội
CATP Hà Nội khen thưởng tập thể, cá nhân chữa cháy cứu người ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai