Xã hội
Giám đốc khu vực Châu Á TBD - Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA