Xã hội
"Thiên thần hộ mệnh" chính thức ra rạp, hút khán giả dịp nghỉ lễ