Xã hội
Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội