Xã hội
Số lượng người cao tuổi nhập viên tăng gấp đôi trong những ngày lạnh