Xã hội
Trao tặng hơn 1.000 cuốn sách đầu tiên cho Thư viện của Thành ủy Hà Nội