Xã hội
Anh sẽ giới thiệu hệ thống kiểm dịch mới đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao