Xã hội
Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Đồng, Thạch Thất