Xã hội
MTTQ TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ đợt 3 hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung