Xã hội
Bỉ ngừng nghiên cứu về hiệu quả của huyết tương trong việc điều trị Covid-19