Xã hội
Tuyến đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới