Xã hội
Chàng thanh niên với dự án xóa mù bơi cho người trưởng thành