Xã hội
Chàng trai 9X "tô màu" cho những thước phim lịch sử của dân tộc bằng trí tuệ nhân tạo