Sức khỏe
Mổ lấy búi tóc 600g từ dạ dày bé gái 5 tuổi