Sức khỏe
Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt dài gần 2m đâm thủng phổi