Dịch Covid-19
Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 122