Dịch Covid-19
Bộ Y tế công bố các ca nhiễm Covid-19 từ 119-121