Dịch Covid-19
Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh mắc Covid-19 tại Việt Nam (ca 117, 118)