Dịch Covid-19
Pháp tiếp tục ghi nhận số ca tử vong tăng