Xã hội
2 nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam mắc COVID - 19