Sức khỏe
Từ 2050, sẽ có 10 triệu người chết mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh