Tin Nóng
Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở