Tin Nóng
Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm