Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 – Science and technology - Skills 1 (10h ngày 1/6/2020)
Ngữ văn lớp 8. Văn bản tường trình (10h00 ngày 30/05/2020)
Toán lớp 8: Ôn tập cuối năm phần Đại số (10h ngày 29/5/2020)
Toán lớp 7: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (9h15 ngày 29/5/2020)
Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 - Science and technology - A Closer Look 2 (10h ngày 28/5/2020)
Ngữ văn lớp 8. Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay về giáo dục), Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang) (10h00 ngày 27/05/2020)
Toán lớp 8: Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều (10h ngày 26/5/2020)
Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 – Science and technology - A Closer Look 1 (10h ngày 25/5/2020)
Ngữ văn lớp 8. Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (10h00 ngày 23/05/2020)
Toán lớp 8: Hình chóp đều. Hình nón cụt đều. Diện tích xung quanh và thể tích hình chóp đều (10h ngày 22/5/2020)
Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 – Science and technology - Getting Started (10h ngày 21/5/2020)
Ngữ văn lớp 8. Lựa chọn trật tự từ trong câu (10h00 ngày 20/05/2020)
Toán lớp 8: Ôn tập chương IV: Phương trình bậc nhất một ẩn (10h ngày 15/5/2020)
Tiếng Anh lớp 8: Unit 10 – Communication - Skills 2 (10h ngày 18/5/2020)
Ngữ văn lớp 8. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (10h00 ngày 16/05/2020)

Bình luận mới nhất

tester on chao thầy Quý

11:23 AM 25 Tháng hai

lozi on tuyet voi

10:47 AM 16 Tháng mười hai

Đài PTTH Thái Nguyên on chuan men

15:54 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on thank

15:27 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on gghj

14:36 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on hhhki

14:34 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on ffhjj

14:33 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on fghid

14:32 PM 23 Tháng chín