Địa lý 12. Bài 39 Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (15h15 ngày 02/05/2020)
Sinh học 12 - Bài 45 Dòng năng lượng trong Hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (14h30 ngày 02/05/2020)
Ngữ văn lớp 12. Ôn tập phần Văn học (16h00 ngày 29/04/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Unit 10 Lifelong Learning - Tiết 3 Reading + Vocabulary (15h15 ngày 29/04/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Unit 10 Lifelong Learning - Lesson 2 Grammar + Looking back (14h30 ngày 29/04/2020)
Hoá học lớp 12: Hệ thống hoá kiến thức về cacbon - silic và hợp chất của chúng (14h30 ngày 28/4/2020)
GDCD lớp 12: Hướng dẫn củng cố kiến thức tổng hợp và kỹ năng làm đề tham khảo 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo (16h ngày 28/04/2020)
Hóa học lớp 12: Ôn tập theo chủ đề- Chủ đề 3 Đại cương hóa học hữu cơ và Hidrocacbon (15h15 ngày 28/04/2020)
Địa lý lớp 12: Bài 37 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (16h ngày 27/04/2020)
Ngữ văn lớp 12: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi -Tiết 2 (15h15 ngày 27/04/2020)
Ngữ văn lớp 12: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi - Tiết 1 (14h30 ngày 27/4/2020)
Toán học 12. Ôn tập chủ đề Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Tiết 4) (16h00 ngày 25/04/2020)
Địa lý 12. Bài 36 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (15h15 ngày 25/4/2020)
Sinh học 12 - Bài 44 Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển (14h30 ngày 25/04/2020)
Tiếng anh lớp 12: Unit 10 Lifelong Learning - Lesson 1 Getting started (16h ngày 24/4/2020)

Bình luận mới nhất

tester on chao thầy Quý

11:23 AM 25 Tháng hai

lozi on tuyet voi

10:47 AM 16 Tháng mười hai

Đài PTTH Thái Nguyên on chuan men

15:54 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on thank

15:27 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on gghj

14:36 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on hhhki

14:34 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on ffhjj

14:33 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on fghid

14:32 PM 23 Tháng chín