Vật lý lớp 12: Bài 37 Phóng xạ (15h15 ngày 8/5/2020)
Vật lý 12: Bài tập về Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân (14h30 ngày 08/05/2020)
Lịch sử lớp 12 - Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 - Tiết 2 (16h ngày 7/5/2020)
Toán lớp 12: Ôn tập chủ đề: Số phức - tiết 2 (15h15 ngày 07/05/2020)
Toán lớp 12: Ôn tập phương pháp tọa độ trong không gian - Tiết 3 (14h30 ngày 7/5/2020)
Ngữ văn lớp 12. Ôn tập phần Tập làm văn (16h00 ngày 06/05/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Unit 10 Lifelong Learning - Lesson 5 Listening + Communication (15h15 ngày 06/05/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Unit 10 - Lifelong Learning - Lesson 4 Speaking + Culture (14h30 ngày 06/05/2020)
Hoá học lớp 12: Chủ đề 3: Đại cương hoá học hữu cơ và Hiđrocabon (14h30 ngày 5/5/2020)
GDCD lớp 12: Hướng dẫn củng cố kiến thức tổng hợp và kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm khách quan thông qua đề tham khảo 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiết 2) (16h ngày 5/5/2020)
Hóa học lớp 12: Ôn tập theo chủ đề- Chủ đề 3 Đại cương hóa học hữu cơ và Hidrocacbon (Tiết 3) (15h15 ngày 05/05/2020)
Môn Địa lý lớp 12: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long (16h ngày 04/05/2020)
Ngữ văn lớp 12: Ôn tập Tiếng Việt (15h15 ngày 4/5/2020)
Ngữ văn lớp 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính (14h30 ngày 4/5/2020)
Toán học 12. Ôn tập chủ đề Số phức (tiết 1) (16h00 ngày 02/05/2020)

Bình luận mới nhất

tester on chao thầy Quý

11:23 AM 25 Tháng hai

lozi on tuyet voi

10:47 AM 16 Tháng mười hai

Đài PTTH Thái Nguyên on chuan men

15:54 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on thank

15:27 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on gghj

14:36 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on hhhki

14:34 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on ffhjj

14:33 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on fghid

14:32 PM 23 Tháng chín