Ngữ văn lớp 12. Ôn tập Tuyên ngôn độc lập (Luyện đề) (16h00 ngày 20/05/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập chuyên đề 4 Articles Countable and Uncountable nouns - Topic Weather and Environment (15h15 ngày 20/05/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập chuyên đề 3: Future tenses Topic Education and learning (14h30 ngày 20/05/2020)
Lịch sử lớp 12: Ôn tập Phần 1 Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 -2000 (Tiết 5) (15h15 ngày 19/5/2020)
Lịch sử lớp 12: Ôn tập chủ đề Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) (15h15 ngày 19/5/2020)
Hoá học lớp 12: Hệ thống hoá kiến thức về Este - Lipid (tiết 1) (14h30 ngày 19/5/2020)
Ngữ văn lớp 12: Ôn tập Tuyên ngôn độc lập - Tiết 2 (15h15 ngày 18/5/2020)
Ngữ văn lớp 12: Ôn tập Tuyên ngôn độc lập - Tiết 1 (14h30 ngày 18/5/2020)
Toán học 12. Khảo sát hàm số (tiết 2) (16h00 ngày 16/05/2020)
Địa lý 12. Hướng dẫn phân tích và giải đề thi minh họa tốt nghiệp THPT (15h15 ngày 16/05/2020)
Sinh học 12 - Ôn tập phần Sinh học cơ thể (tiết 1) (14h30 ngày 16/05/2020)
Vật lý lớp 12: Bài tập phóng xạ (14h30 ngày 15/5/2020)
Tiếng anh lớp 12: Consolidation Lesson 2 - Gramar Past tenses - Vocabulary Health and fitness (15h15 ngày 15/5/2020)
Vật lý lớp 12: Luyện tập Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện (15h15 ngày 15/5/2020)
Lịch sử 12: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 - tiết 3 (16h ngày 14/5/2020)

Bình luận mới nhất

tester on chao thầy Quý

11:23 AM 25 Tháng hai

lozi on tuyet voi

10:47 AM 16 Tháng mười hai

Đài PTTH Thái Nguyên on chuan men

15:54 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on thank

15:27 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on gghj

14:36 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on hhhki

14:34 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on ffhjj

14:33 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on fghid

14:32 PM 23 Tháng chín