Toán học 12. Hướng dẫn giải đề ôn số 1 (tiết 2) (15h15 ngày 13/06/2020)
Lịch sử lớp 12: Ôn tập chủ đề Việt Nam trong giai đoạn 1945-1954 - Tiết 2 (16h ngày 11/6/2020)
Toán học lớp 12: Hướng dẫn giải đề ôn số 1 - Tiết 1 (15h15 ngày 11/6/2020)
Toán lớp 12: Ôn tập chủ đề: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - tiết 2 (14h30 ngày 11/6/2020)
Toán học lớp 12: Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 4) (15h15 ngày 9/6/2020)
Toán lớp 12: Mặt nón tròn xoay (14h30 ngày 9/6/2020)
Lịch sử lớp 12 - Ôn tập chủ đề Việt Nam trong giai đoạn 1945 - 1954 (16h ngày 8/6/2020)
Ngữ văn lớp 12: "Đất nước" - Trích trường ca "Mặt trời khát vọng" - Tiết 1 (14h30 ngày 8/6/2020)
Toán học 12. Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit (tiết 3) (15h15 ngày 06/06/2020)
Tiếng anh lớp 12: Consolidation lesson1 Present tenses Topic Science and technology (16h ngày 5/6/2020)
Vật lý lớp 12: Dao động cơ Chuyên đề 3 Năng lượng trong dao động điều hòa (15h15 ngày 5/6/2020)
Vật lý lớp 12: Bài tập: Năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân (14h30 ngày 5/6/2020)
Toán lớp 12: Ôn tập Thể tích Khối đa diện - tiết 4 (14h30 ngày 4/6/2020)
Lịch sử lớp 12: Ôn tập chủ đề Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 - Tiết 2 (16h ngày 04/06/2020)
Toán học lớp 12: Ôn tập Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit - Tiết 2 (15h15 ngày 04/06/2020)

Bình luận mới nhất

tester on chao thầy Quý

11:23 AM 25 Tháng hai

lozi on tuyet voi

10:47 AM 16 Tháng mười hai

Đài PTTH Thái Nguyên on chuan men

15:54 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on thank

15:27 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on gghj

14:36 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on hhhki

14:34 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on ffhjj

14:33 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on fghid

14:32 PM 23 Tháng chín