Lịch sử lớp 12: Ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945 - Tiết 2 (16h ngày 01/06/2020)
Ngữ văn lớp 12: Ôn tập “Việt Bắc” - Tiết 2 (15h15 ngày 01/06/2020)
Ngữ văn lớp 12: Ôn tập bài thơ "Việt Bắc" (Tiết 1)
Vật lý lớp 12: Ôn tập chủ đề 2 Cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu một phần tử của mạch điện xoay chiều (14h30 ngày 29/5/2020)
Địa lý 12. Ôn tập Kĩ năng làm việc với Atlat - Địa lí Việt Nam (tiết 2) (15h15 ngày 30/05/2020)
Địa lý 12. Ôn tập Tự nhiên Việt Nam (tiết 1) (16h00 ngày 30/05/2020)
Toán học 12. Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 1) (14h30 ngày 30/05/2020)
Tiếng anh lớp 12: Ôn tập chuyên đề 8 - Comparisons, so, such, enough - Topic Relationships (16h ngày 29/5/2020)
Vật lý lớp 12: Ôn tập dao động cơ Chuyên đề 2 Lực tác dụng lên vật dao động điều hòa (15h15 ngày 29/5/2020)
Toán lớp 12: Ôn tập chủ đề: Khảo sát hàm số - Tiết 5 (15h15 ngày 28/5/2020)
Toán lớp 12: Ôn tập - Thể tích khổi đa diện - Tiết 3 (14h30 ngày 28/5/2020)
Ngữ văn lớp 12. Ôn tập Tây Tiến (16h00 ngày 27/05/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Consolidation 7 Verb forms - Topic Culture (15h15 ngày 27/05/2020)
Tiếng Anh lớp 12: Consolidation 6 Wish - Topic Work and business (14h30 ngày 27/05/2020)
Lịch sử lớp 12: Ôn tập chủ đề Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 (tiết 1) (15h15 ngày 26/5/2020)

Bình luận mới nhất

tester on chao thầy Quý

11:23 AM 25 Tháng hai

lozi on tuyet voi

10:47 AM 16 Tháng mười hai

Đài PTTH Thái Nguyên on chuan men

15:54 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on thank

15:27 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on gghj

14:36 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on hhhki

14:34 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on ffhjj

14:33 PM 23 Tháng chín

Đài PTTH Thái Nguyên on fghid

14:32 PM 23 Tháng chín